kvinnor i karriär och företagande

Women In Business

Empower - Share - Inspire

inspiratörer och förebilder
vill du synas med oss?

Vi vill visa på förebilder och lyfta fram kvinnors perspektiv på karriär och entreprenörskap

30 MARS 2023

Välkommen QBNetworks Lunch & Connect i Palma! Syftet med QBNetworks mötesplatser är att stärka kvinnors företagande genom goda relationer och utbyte av erfarenheter företagare emellan, vilket inspirerar till utveckling och tillväxt.

8 - 15 okt 2023

Rhodos den 8-15 oktober 
Kvinnliga företagare och entreprenörer välkomnas att delta! Mer info finner du på www.framgangsresan.se 

Event våren - hösten 2023

Se vår kalender på www.qbnetwork.se 

powerful quotes
"We must believe that we are gifted for something and that this thing, at whatever cost, must be attained.” – Marie Curie
inspiratörer och förebilder
Want to make a difference?

The world needs dreamers and the world needs doers. But above all, the world needs dreamers who do.