Välkommen till mötesplatsen

Women In Business

Inspiration - Motivation - Drivkraft

inspiratörer och förebilder
vill du synas med oss?

Vi vill visa på förebilder och lyfta fram kvinnors perspektiv på karriär och entreprenörskap

1 september 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis nec a odio.

6 oktober 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis nec a odio.

21 oktober 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis nec a odio.

powerful quotes
"We must believe that we are gifted for something and that this thing, at whatever cost, must be attained.” – Marie Curie
inspiratörer och förebilder
Want to make a difference?

The world needs dreamers and the world needs doers. But above all, the world needs dreamers who do.