Med kunskap i första hjälpen kan du rädda både dig själv och andra!

Lullan Backman, Heartex Första hjälpen AB
Kvalitetssäkrade utbildningar under ledning av intensivvårdssjuksköterska

Kunskap i första hjälpen behövs alltid. Inte minst i dessa tider är det viktigt. Jag vill sprida kunskap om första hjälpen. Det du gör de första 5 minuterna vid ett livshotande tillstånd kan vara avgörande för om livet kan räddas eller inte. Du är den viktigaste länken i kedjan. Din kunskap kan rädda liv.

Sedan slutet av 1900-talet har jag utbildat i första hjälpen och hjärtlungräddning. Jag startade Heartex 2003 och som intensivvårdssjuksköterska har jag mycket erfarenhet och kunskap i bagaget, vilket varit en bra grund att stå på. Jag har också arbetat för svenska HLR-rådet.

Vad är det för skillnad på första hjälpen och hjärt-lungräddning?

Man kan säga att första hjälpen gör du för att förhindra att skadan blir värre eller att hjärtat stannar, hjärtstopp. Det kan ex. vara att förhindra kvävning, att känna igen tecken på stroke, lågt blodsocker eller att kunna stoppa en livshotande blödning. Hjärt- lungräddning , HLR gör du om hjärtat har stannat för att hjälpen kom för sent eller att skadan var för allvarlig. Det viktiga är att man försöker att hjälpa till.

Över 8000 kursdeltagare som fått mod och kunskap att våga ingripa

Jag utbildar på ett coachande sätt så att man med kunskapen och känslan man fått på kursen, vågar göra något. Mina kursdeltagare får mod att våga ingripa både vid olycka och hjärtstopp, de kan också använda en hjärtstartare.

De är många nu som kan göra skillnad i hemmet, ute på gatan eller på jobbet. Carina, Emelie, Richard, Diana, Anneli, är några av mina över 8000 kursdeltagare som har räddat liv.

Sannolikheten att du kommer att ingripa är mycket större om du har kunskap även i hjärt-lungräddning. Att du vet vad du ska göra också om hjärtat stannar ökar sannolikheten att du ingriper även vid olycka eller allvarlig sjukdom. I kursen i hjärt-lungräddning ingår också hur man hjälper både barn och vuxna som har satt i halsen och hur man använder en hjärtstartare.

Hjärtinfarkt är ingen manlig sjukdom

I en första hjälpen kurs får du kunskap om hur du ger första hjälpen vid akuta sjukdomar som hjärtinfarkt. I vissa fall har kvinnor något annorlunda symtom. Ungefär 10 000 personer drabbas varje år av hjärtinfarkt. Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste orsaken till död för både män och kvinnor. Det är därför särskilt viktigt att du larmar 112 så fort du misstänker hjärtinfarkt, det kan rädda dig från att drabbas av hjärtstopp.

Behandling vid hjärtinfarkt startas av ambulanspersonalen så fort de har ett EKG. Tar det lång tid innan hjälpen kommer fram så kommer du att känna dig säker och trygg med rätt kunskap i första hjälpen vid hjärtinfarkt och själv kunna starta behandling.

Vid misstänkt infarkt!

  • Om du ens tänker tanken att det är en infarkt – ring 112 direkt!
  • Låt personen sitta upp! Hjärtat behöver plats i bröstet och det är bra om blodet rinner ner i benen och inte upp i överkroppen.
  • Fråga personen: Har du haft detta förut? Har du hjärtproblem? Har du akutmedicin?
  • Ge medicin! Om personen har nitroglycerin med sig, i tablettform eller spray – ge det.
  • Ge en halv tablett med acetylsalicyrsyra, t.ex. Treo, Bamyl, Aspirin, Trombyl eller Albyl minor.
  • Vänta in ambulans och meddela dem att du gett personen den halva tabletten.

Föreläsning om kvinnor och hjärtinfarkt

Den 13 april föreläser jag via Zoom om första hjälpen vid hjärtinfarkt och om hur kvinnor kan lära sig att känna igen vilka symptom som är vanligt förekommande och vilka som inte är så specifika. Jag har även med en kvinnlig gäst som vid 44 års ålder drabbades av hjärtinfarkt. Här finns även tillfälle att ställa frågor till oss båda. Kontakta mig gärna för en inbjudan.

Lullan Backman, Heartex Första hjälpen AB, Intensivvårdssjuksköterska
Våra kompetenser: Första hjälpen, Vuxen-HLR, Barn-HLR, S-HLR, D-HLR
Mobil: 0736–630860 lullan@heartex.se, www.heartex.se