Hälsa

Med kunskap i första hjälpen kan du rädda både dig själv och andra!

Lullan Backman, Heartex Första hjälpen ABKvalitetssäkrade utbildningar under ledning av intensivvårdssjuksköterska Kunskap i första hjälpen behövs alltid. Inte minst i dessa tider är det viktigt. Jag vill sprida kunskap om första hjälpen. Det du gör de första 5 minuterna vid ett livshotande tillstånd kan vara avgörande för om livet kan räddas eller inte. Du är …

Med kunskap i första hjälpen kan du rädda både dig själv och andra! Läs mer »