marketplace stockholm

Co-working som boostar kvinnligt entreprenörskap

Marketplace STHLM är en spirande entreprenörshub och marknads-plats som öppnade upp sina dörrar i Högdalens centrum, söder om Stockholm, hösten 2020. Konceptet riktar sig till unga och utrikes-födda kvinnor med idéer och ambitioner att starta och driva eget. Här erbjuds ett unikt helhetskoncept med kontorshotell, butikslokal och löpande utbildning inom entreprenörskap.

Lilla Nemeth, en av eldsjälarna som jobbar på Marketplace STHLM, berättar entusiastiskt om glädjen att få vara del av ett sammanhang som gör skillnad för både individen och samhället. Efter att hon precis avslutat sina studier i marknadsföring och kommunikation på Stockholms Universitet, kom hon i kontakt med Bashar Yousif, vd och grundare av Marketplace STHLM, som är en social entreprenör och filantrop.

– När jag fick höra om planerna för Marketplace STHLM så kände jag att det var en “perfect match” för mig. Jag har alltid haft ett stort engagemang inom frågor som entreprenörskap och integration, berättar Lilla. Min roll är marknadsansvarig projektledare och jag jobbar nära våra medlemmar och samarbetspartners för att säkerställa att vi möter de behov som finns och uppnår förväntningarna. Jag ansvarar även för vår digitala marknadsföring, design och kommunikationsutveckling.

Lilla Nemeht, Marknadsansvarig projektledare Marketplace STHLM

En stor utmaning som många nystartade entreprenörer möter är att finna en lokal för kontor eller butik. Höga hyror, långa avtal och överlåtelseavgifter är ett vanligt hinder under den första perioden. För nyanlända entreprenörer är detta en ännu större utmaning, då de ofta även saknar nätverk, referenser, ekonomi samt nödvändiga språkkunskaper. För nyanlända kvinnor är dessa barriärer ofta ännu större.

Marketplace STHLM vill vara en del av lösningen på dessa utmaningar och har skräddarsytt verksamheten som består av ett fast team om 3 personer där alla brinner för att utveckla och göra skillnad. För att projektet ska lyckas så krävs medarbetare med driv och entusiasm, och det har vi verkligen, säger Lilla.

– Det är en spännande resa att få vara med från starten på ett sådant här viktigt projekt. Vår devis är att alla kan starta eget, oavsett ursprung och kön. Många kvinnor hör av sig och vill vara med på våra digitala träffar och utbildningar och det är ett gott tecken på att det vi gör ligger rätt i tiden, säger Lilla. Vi vill hjälpa fler unga kvinnor att bli entreprenörer, och starta och driva eget. Och planen är att vi ska expandera och starta upp konceptet på fler ställen i Stockholm såväl som ute i landet. 

För den som vill bli medlem coworking-konceptet Marketplace STHLM och få tillgång till hela utbudet, dvs få stöttning att utvecklas genom utbildningar och tillgång till kontorsplats och säljyta kan ansöka och få prova på under en period om tre månader. Därefter görs en utvärdering och målsättningen är att alla som vill ta del av konceptet ska kunna göra det.

Här stöttas hubbens medlemmar via utbildningar inom ämnen som ekonomi, marknadsföring och sälj. Man har även knutit till sig externa samarbetspartners som erbjuder mentorskap och rådgivning inom juridik, finansiell coachning och redovisning. Utöver utbildnings-tillfällen så arrangeras även öppna nätverksträffar och event, både digitala och på plats i lokalerna.

– Vi vet att det kan vara krävande på många olika sätt att starta och driva eget, och ännu mer för unga utlandsfödda kvinnor, så här vill vi vara en hjälpande hand på vägen. Förutom all coaching som ingår i paketet så är vår co-working en spirande plats för att växa in i rollen som företagare. Det är en fantastiskt att se entusiasmen bland våra medlemmar när de samlas kring olika frågor och jobbar tillsammans. Till syvende och sist handlar det om individens vilja och engagemang. Och när det finns så är dörren öppen för den som vill ansluta sig till oss som medlem, avslutar Lilla.

Läs mer på Marketplace STHLM www.gomarketplace.se